הרבי מלובביץ

כאן תוכלו לקרוא בהרחבה אודות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א .
חתימות על אמנות

מנהיגים ושגרירים חותמים על אמנת שבע מצוות בני נח

חומר תורני

במדור זה תוכלו ליהנות מחומר תורני להורדה בנושא 7 מצוות בני נח.

חומר להפצה

במדור זה תוכלו להוריד כרטיסים ופרוספקטים להפצה

"כל המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן--הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא: והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן..."

הרמב"ם (משנה תורה,שופטים, הלכות מלכים ומלחמות פרק ח')

לא נמצאו פוסטים


שיתופי פעולה

un_800x678
483527_10151268421875699_618272533_n
br
jp
ph